Što je zapis zarade zaposlenih?

Kako se izrađuje i koristi zapisnik o zaradi zaposlenika

Što je zapis zarade zaposlenih?

Zapisnik o zaradi zaposlenika bilježi kako se obračunava plaća zaposlenika za svako razdoblje plaćanja tijekom godine s tekućim ukupnim brojem.

Što je uključeno u zapisnik o zaradi zaposlenika

Zapisnik o zaradi zaposlenika uključuje sljedeće informacije i izračune za svaku plaću.

Primjer jedne linije iz zapisa zarade zaposlenika:

Ovo je jedan zapis, od jednog razdoblja plaćanja za jednog zaposlenika. Iznosi su se zadržali. Neto plaća je bruto plaća minus ukupno zadržavanje.

Zapisnik o zaradi zaposlenika

Bruto plaća Federalni porez na dohodak zadržan Državni porez na dohodak zadržan Porez FICA zadržan Ukupno zadržan Neto plaća
$ 850.00 $ 170.00 $ 65.02 $ 25.99 $ 261,01 $ 588,99

Kako se koristi zapis o zaradi zaposlenika

Informacije o zapisu o zaradi zaposlenika imaju nekoliko svrha:

Ostale stavke koje mogu biti uključene u zapisnik o zaradi zaposlenika

Sva plaćanja zaposlenicima i naknada zaposlenicima moraju se svrstati u zapisnik o zaradi zaposlenika, tako da se oni mogu ispravno zabilježiti za porezne svrhe na obrascu W-2.