Što su poslovne obveze?

Imovina vs obveze

Obveze su ti iznosi koje duguje poduzeće u bilo kojem trenutku. Obveze se često izražavaju kao Obveze za računovodstvene svrhe. Ako nemate potpunu gotovinsku tvrtku (plaćate i prikupljate samo gotovinu), vjerojatno imate obveze.

Kako obveze djeluju?

Kada kupite bilo što za svoju tvrtku, plaćate ili gotovinom s tekućeg računa ili posudite, a sva zaduženja stvaraju obvezu.

Kupnja na kreditnoj kartici također je zajam, osim ako isplatite kreditnu karticu prije kraja mjeseca. Naravno, dobivanje poslovnog kredita ili hipoteke na poslovnoj imovini koju posjedujete broji kao obvezu.

Vaša tvrtka također može imati obveze iz aktivnosti poput plaćanja zaposlenika i naplate poreza od kupaca. Te se obveze nazivaju porezima na imovinskim fondovima jer ih držite u povjerenju, a vaše poslovanje ih mora računati kao obveze sve dok se ne isplaćuju.

Koje su različite vrste obveza?

Obveze su prikazane na vašoj bilanci poslovanja, financijski izvještaj koji prikazuje poslovnu situaciju na kraju obračunskog razdoblja. Imovina tvrtke (ono što posjeduje) prikazana je slijeva, a obveza i vlasnički udio prikazani su s desne strane. Obveze su navedene u određenom redoslijedu:

Dugoročne obveze. Dugoročne obveze su obveze poslovanja koje se očekuju da će trajati više od jedne godine.

To uključuje zajmove i hipoteke plative.

Kratkoročne obveze. Kratkoročne obveze su obveze poslovanja za koje se očekuje da će biti isplaćene u roku od godine dana. To uključuje

Koja je razlika između obveza i troškova?

Obveza je obično novac koji duguje poduzeće za kupnju imovine. Na primjer, možete kupiti automobil tvrtke za poslovnu uporabu, a kada financiraš automobil, završavaš kreditom - to jest, odgovornosti.

Trošak je tekuća isplata za nešto što nema opipljivu vrijednost ili za usluge. Troškovi se koriste za generiranje prihoda. Telefoni u vašem uredu, na primjer, koriste se za održavanje veze s korisnicima. Neki troškovi mogu biti opći ili administrativni, dok drugi mogu biti izravnije povezani s prodajom.

Većina plaćanja koje tvrtka čini čini za troškove. Na primjer, možete platiti zakup na poslovnom prostoru ili komunalnim uslugama ili telefonima. Ako prestanete plaćati trošak, usluga odlazi ili se prostor mora napustiti.

Troškovi i obveze također se pojavljuju na različitim mjestima na financijskim izvještajima društva. Budući da su povezani s imovinom, obveze se pojavljuju u bilanci poduzeća .

Ali troškovi, koji su povezani s prihodom, pojavljuju se na računu dobiti i gubitka poduzeća (račun dobiti i gubitka) .

Kako su obveze povezane s isplatama?

Koncept poluge za poslovanje odnosi se na to kako poslovanje stječe novu imovinu. Ako se imovina stječe zajmovima - tj. Kroz povećanje obveza - za poslovanje se kaže da je leveraged. Neka odgovornost su dobra za posao; previše može naštetiti poslovnom financijskom položaju.

Kako mogu analizirati odgovornost za svoju tvrtku?

Tvrtke mogu mjeriti iznos duga (obveza) u odnosu na druge dvije mjere, kako bi se utvrdilo ima li posao prevelik dug / obveza.

Dužnik na odnos duga. Omjer duga i glavnice mjeri i kratkoročne i dugoročne obveze prema vlasničkom računu kapitala. The Balance kaže da omjer više od 40-50% duga prema dioničkom kapitalu znači da vlasnik tvrtke treba gledati na smanjenje duga.

Dug do aktive. Omjer duga i imovine mjeri postotak ukupnog duga (dugoročne i kratkoročne) ukupne poslovne imovine. Trebali biste imati dovoljno sredstava za prodaju kako biste isplatili dug, ako je potrebno.