Što je brzina prijenosa?

Što znači srednji stupanj brzine i kako se izračunava?

Omjer prijenosa je vrsta financijskog omjera koji uspoređuje dug poduzeća u odnosu na različite financijske pokazatelje, kao što je ukupni kapital. Investitori ponekad koriste ove vrste omjera kako bi procijenili koliko tvrtka može preživjeti gospodarski pad. Gearing predstavlja utjecaj tvrtke, što znači koliko financijskih sredstava dolazi od vjerovnika (duga) u odnosu na vlasnike tvrtki (dioničari).

Razumijevanje financijskog utjecaja i financijski rizik

Financijska poluga poduzeća predstavlja njegovu upotrebu posuđenog novca za povećanje volumena prodaje, čime se povećava dobit. Primjerice, vlasnik tvrtke može povećati financijsku polugu s bankovnim kreditom koji mu omogućuje da kupi više proizvodnih strojeva. Financijski rizik predstavlja dodatni rizik neispunjavanja obveza kada tvrtka proširuje svoje korištenje financijske poluge.

Iako financijska poluga i financijski rizik nisu iste stvari, one su međusobno povezane. Mjerenje stupnja do kojeg društvo koristi financijsku polugu, ili povećanje poslovanja s posuđenim sredstvima, omogućuje lako izračunati način procjene financijskog rizika tvrtke.

Izračunavanje brzina prijenosa

Uobičajeni omjer prijenosa odnosi se na omjer duga i glavnice (ukupni dug / ukupni kapital), kamate zarađene (dobit prije kamata i poreza (EBIT) / ukupni kamat), omjer duga (ukupni dug / ukupna imovina) i omjer kapitala (kapital / imovina).

Većina ulaza u omjere proizlazi iz bilance, iako se EBIT nalazi na računu dobiti i gubitka tvrtke. Da biste izračunali omjere, jednostavno unesite podatke iz financijskog izvješća tvrtke u jednadžbu omjera. Pazite da koristite brojeve iz razdoblja u kojem ste zainteresirani; budući da bilančni podaci predstavljaju "snimku" na vrijeme, koristite istu vremensku točku prilikom izračuna i uspoređivanja omjera.

Primjerice, pri izračunu omjera duga i kapitala za trogodišnju financijsku povijest, analitičar bi odabrao istu vremensku točku, kao što je bilanca na kraju godine, za prikupljanje podataka za izračunavanje omjera i godišnje izvješće, godišnje usporedbe ili četvrtfinale podatke za usporedbu aktivnosti u četiri točke u istoj godini.

Rezultati analize omjera zaliha mogu dodati vrijednost financijskom planiranju tvrtki u usporedbi s vremenom. Kao jednokratni izračun, omjeri zupčanika ne mogu pružiti nikakvo stvarno značenje. Iako rezultat jednog omjera daje neke informacije o financijskoj strukturi tvrtke, ima mnogo više značenja kada se uspoređuje s istim omjerom iz drugog vremenskog razdoblja, sličnog konkurenta ili industrijskim prosjekom tvrtke.

Prijenosni pokazatelji kao indikator financijskog rizika

Tumačenje rezultata izračuna omjera zaliha daje menadžmentu, analitičarima i investitorima korisne uvide u određenu tvrtku. Na primjer, private equity tvrtke često koriste posuđena sredstva za financiranje velikog dijela svake njihove korporativne akvizicije. Dio novca za kupnju (ili preuzimanja) druge tvrtke dolazi od same tvrtke s privatnom kapitalnom tvrtkom. Ostatak sredstava obično dolazi iz duga koje privatna dionička tvrtka osigurava u ime ciljane tvrtke, protiv imovine ciljnog društva, koja se zatim prikazuje na bilanci ciljanog poduzeća.

Ova aktivnost uzrokuje povećanje određenih omjera prijenosnika i odražava dodatni rizik nove tvrtke s visokom kreditnom stopom.

Iako rezultati visokog omjera prijenosnog odnosa pokazuju visoku financijsku polugu, oni ne znače uvijek financijsku poteškoću poduzeća. Dok tvrtke s višim omjerima prijenosnika imaju više rizika, regulirani subjekti poput komunalnih poduzeća obično rade s višim razinama zaduženosti. Monopolističke tvrtke često također imaju veći omjer rezultata, jer njihov financijski rizik ublažava njihovu jaku industrijsku poziciju. Osim toga, kapitalno intenzivne industrije, kao što je proizvodnja, obično financiraju skupu opremu s dugom, što dovodi do većih omjera prijenosnika.