Odricanje od stanara i prava stanara u Coloradu

Razlozi da stanodavac traži osvetu i kako su stanari zaštićeni

Colorado stanari imaju pravo podnijeti žalbu protiv njihovog stanodavca ako se najam nekretnina ne održava prema zdravstvenim i sigurnosnim kodeksima zakona stanara stanodavca. Stanodavac može postati otežan tim pritužbama i može odlučiti da se odmjeri od stanara. Saznajte kako Colorado zakon štiti stanare od osvete posjednika.

3 stanarske radnje koje bi mogle izazvati odmazdu stanodavca u Coloradu

Stanodavac voli kada stanar plaća najam na vrijeme i obnovi njihov zakup .

Postoje i druge radnje koje mogu ostaviti stanodavca i stanare u sukobu, iako je stanar u njegovom ili njezinom pravu za poduzimanje radnje. Primjeri ovih akcija zakonskog zakupnika uključuju:

Kakvo je jamstvo staništa?

U Coloradu, najam nekretnina mora zadovoljavati određene standarde. Potpisivanjem zakupa s stanarom, stanodavac potvrđuje da je nekretnina u sigurnom i stanišnom stanju. Jedinica ispunjava jamstvo za stanište ako nema opasnosti ili opasnosti za život, zdravlje ili sigurnost stanara.

Jedinica također mora zadovoljiti određene karakteristike potrebne za osnovnu kvalitetu života. Ovo uključuje:

U većini slučajeva stanar ne može zahtijevati povredu jamstva za stanište za zajedničko područje. Iznimka od toga bi bilo ako stanje zajedničkog područja znatno ograničava sposobnost stanara da koristi njegovu ili njezinu jedinicu.

3 Colorado stanodavac akcije koje se mogu smatrati odmazde

Merriam-Webster rječnik definira odmazdu kao osvetu protiv nekoga tko vas je pretrpio. Postoje slučajevi kada se stanodavac može pokušati uzvratiti protiv stanara u pokušaju da otežava život stanara ili da se stanar sklizne s imovine. Pod zakonom države Colorado, djela osvete su protuzakonita .

Colorado statut posebno uključuje tri posjednikovih akcija koje se mogu smatrati odmazde. Ovi su:

Pored navedenih akata, postoji još nekoliko načina na koji stanodavac može pokušati uzvratiti protiv stanara. To uključuje:

Vremenski okvir za stanodavca da se smatra smetnjama

Određene države će odrediti vremensko ograničenje kada se posrednikov postupak može smatrati aktom odmazde. Na primjer, u Kaliforniji, ako stanodavac poduzme radnju koja se može smatrati odmazde u roku od 180 dana od stanara koji podnosi žalbu protiv stanodavca ili poduzima neku drugu pravnu radnju, posjednikova akcija automatski se smatra aktom odmazde, osim ako on ili ona može dokazati drugačije.

Colorado pravila zapravo favoriziraju stanodavca, a ne stanara. Ako stanodavac poduzme radnju koja je u njegovom zakonskom pravu, poput podizanja najamnine ili podnošenja zahtjeva za iseljenje , neće se smatrati odmazde samo zato što se dogodila ubrzo nakon što je stanarova pritužba došla.

Pretpostavlja se da je stanodavac postupao u njegovom zakonskom pravu i stoga će biti na stanaru da pokaže da je čin zapravo bio akt odmazde.

Tenor teret dokazivanja

U Coloradu, stanar će nositi teret dokazivanja da je stanodavac postupao u odmazdi. Prije nego što će sud razmotriti i čin odmazde, stanar mora najprije dokazati da je stanodavac prekršio jamstvo habitabilnosti

Stanar mora prvo dati dokaz za svoju žalbu da njihova jedinica ne ispunjava jamstvo za stanište. Nakon što se utvrdi da je žalitelj stanara zaslužan, onda sud može krenuti dalje kako bi utvrdio je li posjednikov postupak bio doista djelo odmazde.

Jednom kad se smatra da je stanodavcu prekršio jamstvo stanovanja, sud će pogledati stanodavacovu akciju kako bi utvrdio je li to uistinu djelo odmazde. Za radnje kao što su povećanje najamnine ili prestanak zakupa zbog kršenja zakupa, pretpostavit će da je stanodavac postupao u dobroj vjeri, osim ako stanar može dokazati drukčije.

Colorado kodeks o odmazdu stanodavca

Ako biste htjeli pogledati izvorni tekst o Statutu Colorado o odmazdu stanodavca, molimo da se obratite na Revidirani Statut Colorado §38-12-503 i §38-12-509.