Interna stopa povrata: Metoda odlučivanja o kapitalnom proračunu

Je li unutarnja stopa povrata ili neto sadašnja vrijednost bolja?

Financijski menadžeri i vlasnici tvrtki obično vole mjere izvedbe izražene u postocima umjesto dolara. Kao rezultat, oni vole da se odluke o kapitalnom proračunu izražavaju kao postotak, kao što je unutarnja stopa povrata (IRR) umjesto u dolaru, poput neto sadašnje vrijednosti (NPV). Međutim, postoji problem s tim; iako je interna stopa povrata obično pouzdana metoda za određivanje je li projekt kapitalnih investicija dobra investicija za poslovnu tvrtku , postoje uvjeti pod kojima nije pouzdana, ali je neto sadašnja vrijednost.

Što je unutarnja stopa povrata?

Interna stopa povrata na jeziku financiranja je diskontna stopa (ili trošak kapitala tvrtke koja prisiljava sadašnju vrijednost novčanih priljeva projekta da bude jednak početnoj investiciji koja je jednaka prisiljavanju neto sadašnje vrijednosti projekt jednako $ 0. Prilično zbunjujuće. Također mogu reći da je unutarnja stopa povrata procjena stope povrata na projektu.

Jasno je da je unutarnja stopa povrata teža metrika za izračunavanje od neto sadašnje vrijednosti. Pomoću Excel proračunske tablice to je jednostavna funkcija. U prošlosti su financijski menadžeri morali izračunati pomoću pokušaja i pogreške, što je dug i složen izračun.

Prvo, na engleskom jeziku, što je unutarnja stopa povrata? Jednostavno rečeno, to je način izražavanja vrijednosti projekta u postotku umjesto u iznosu od dolara. Obično je točna, ali postoje neke iznimke koje će ga učiniti pogrešnim.

Odluke o unutarnjoj stopi povrata

Ako je IRR projekta veći ili jednak trošku kapitala projekta, prihvatite projekt. Međutim, ako je IRR manji od troškova kapitala projekta, odbacite projekt. Razlog je to što nikada ne želite preuzeti projekt za svoju tvrtku koja vraća manje novca nego što ste platili za posudbu novca ( trošak kapitala ).

Baš kao i za neto sadašnju vrijednost, morate razmotriti gledate li u neovisan ili međusobno ekskluzivan projekt. Za neovisne projekte, ako je IRR veći od troška kapitala, prihvaćate onoliko projekata koliko vaš proračun dopušta. Za međusobno ekskluzivne projekte, ako je IRR veći od troška kapitala, prihvaćate projekt. Ako je manje od troška kapitala , onda odbacite projekt.

Primjer interne stope povrata i zašto je neto sadašnja vrijednost bolja

Pogledajmo primjer u ovom članku o neto sadašnjoj vrijednosti . Prvo pogledajte Projekt S. Možemo vidjeti, kada izračunate neto sadašnju vrijednost , a budući da su to međusobno ekskluzivni projekti, projekt S gubi. Ima nižu neto sadašnju vrijednost od projekta L, pa bi tvrtka odabrala projekt L preko projekta S. Međutim, ako koristite on-line kalkulator i uključite novčane tokove za ta dva projekta, unutarnja stopa povrata za projekt S je 14,489%.

Pogledajmo sada projekt L. Projekt L je projekt koji biste odabrali pod neto vrijednostima sadašnje vrijednosti budući da je neto sadašnja vrijednost $ 1,004.03, u usporedbi s neto sadašnjom vrijednošću projekta $ S 788,20. Opet, ako koristite online kalkulator i plus Project L 's novčane tokove u njega, dobit ćete IRR za Projekt L od 13,549%.

Prema kriterijima odlučivanja o IRR-u, Projekt L ima niži IRR i tvrtka bi odabrala Projekt S.

Zašto kriteriji odlučivanja o internoj stopi povrata i neto sadašnjoj vrijednosti daju različite odgovore u analizi kapitalnih proračuna ? Ovdje leži jedan od problema s unutarnjom stopom povrata u kapitalnom proračunu . Ako tvrtka analizira međusobno ekskluzivne projekte, IRR i NPV mogu dati konfliktne odluke. To će se također dogoditi ako bilo koji od novčanih tokova iz projekta bude negativan, osim početne investicije .

Sažetak

Sve ukazuje na neto metode odlučivanja o sadašnjoj vrijednosti koja je superiornija metodi unutarnje procjene stope povrata. Jedan zadnji problem koji vlasnici poduzetnika moraju uzeti u obzir je pretpostavka stope reinvestiranja. IRR je ponekad pogrešno jer pretpostavlja da su novčani tijekovi iz projekta ponovno uloženi u IRR.

Međutim, neto sadašnja vrijednost pretpostavlja da su novčani tijekovi od projekta reinvestirani na trošak kapitala tvrtke koji je točan.