Zero otpada, nula odlagališta i uloga za recikliranje

Tvrtke rade na uklanjanju krutog otpada

Zero Waste utjelovljuje cilj sustava zatvorene petlje koji ponovno koristi resurse umjesto stvaranja otpada. Prema Zero Waste Alliance, Zero Waste uključuje:

Ovaj pristup, prema Zero Waste Alliance, tvrdi da bi "cjelokupni koncept otpada trebao biti eliminiran. Umjesto toga, otpad treba smatrati "preostalim proizvodom" ili jednostavno "potencijalnim resursom" kako bi se suprotstavili osnovnom prihvaćanju otpada kao normalnom tijeku događaja. "

Takav pristup, Zero Waste Alliance nastavlja, zahtijeva razmatranje cijelog životnog ciklusa proizvoda, procesa i sustava u kontekstu detaljnog razumijevanja naših interakcija s prirodom i traženja neučinkovitosti u svim fazama. U tom smislu, kroz bolji dizajn proizvoda i procesa, može se izbjeći stvaranje otpada.

Zero kruti otpad ili nulta odlagališta

Kada tvrtke govore o programima Zero otpada, često to znače u kontekstu inicijativa Zero Solid Waste ili Zero Landfill, a to je najčešće u kojoj se otvaraju slike na recikliranju industrije, pružajući povećanu mogućnost za preusmjeravanje otpada na različite tokove reciklaže. Na primjer, davatelji usluga recikliranja jednim potezom mogu pružiti usluge uklanjanja za široku lepezu zajedničkih i egzotičnih materijala koji se mogu reciklirati. Potreba za recikliranjem, međutim, tvrdi se za okoliš, rezultat je slabo dizajniranog programa Zero Waste koji se fokusira na stvaranje manje materijala u recirkulacijskom toku kroz takve čimbenike kao što su veća učinkovitost i ponovna ambalaža.

Dobro dizajniran Zero Landfill program stvorio bi manje potražnje za uslugama recikliranja. Važno je razmotriti dizajn ambalaže .

Prednosti nultoj otpada

Smanjenje troškova . Jedna od ključnih prednosti tvrtke Zero Waste inicijativa je mogućnost smanjenja troškova. Ovo je dokumentirano u mnogim studijama slučaja.

Na primjer, Zero Waste Alliance napominje:

Brži napredak . Zero Waste Alliance sugerira da Zero otpada prema prirodi svog vizionarskog krajnje točke dovodi do sustavnijeg pristupa od poprečnih inicijativa oko smanjenja onečišćenja ili čvrstog otpada što vodi bržem napretku prema održivosti.

Poboljšani tijek materijala . Pristup nultoj otpadu rezultira potrošnjom manje novih sirovina u proizvodnji i uklanjanju stvaranja čvrstog otpada. Na primjer, višekratna ambalaža dizajnirana za poboljšanje tijekova materijala može poboljšati ergonomiju za rukovanje materijalom ili prezentaciju proizvoda za robotski sastav. Ponovno upotrijebljena ambalaža se zatim ponovno koristi, čime se eliminira potreba za recikliranje potrošnog pakiranja. Isto tako, ponovni uvođenje proizvodnog otpada u proces je važna komponenta recikliranja, ali kada se redom prerađuju dolazni dijelovi kao što su metalni žigovi, smanjuju se količina proizvodnog otpada i trošak resursa koji su uključeni u njegovu proizvodnju.

Podržava održivost . Strategija nula otpada podržava ciljeve održivosti Triple Bottom Line ekonomskog blagostanja, zaštite okoliša i socijalne dobrobiti. Ekonomsko blagostanje povećava se uklanjanjem krutog otpada i poboljšanom proizvodnom učinkovitošću. Zaštita okoliša promovira se kroz potrošnju manje novih sirovina iz prirode i uklanjanje otpadnih materijala natrag u prirodu. Socijalno blagostanje povećava se poboljšanjima koja bolje štite nedostatne resurse društva, kao i stvaranjem novih radnih mjesta u obradi "zatvorene petlje" povezanom s ponovnom uporabom i obradom materijala.

U konačnoj analizi, Zero Waste je vizionarski krajnji cilj koji obuhvaća sustavni pristup dizajnu i upravljanje materijalima. Kao prvi korak, Zero odlagalište pruža veliku priliku za partnerstvo s ponuditeljima recikliranja kako bi im pomogla ostvariti.