Što radi korporativno upravno vijeće?

Jedno od prvih djela nove korporacije je osnivanje korporativnog odbora direktora . Upravni odbor korporacije odgovoran je za upravljanje korporacijom kroz grube vode svoje misije dioničarima. Društveni odbor ima i zakonske dužnosti i druge dužnosti navedene u ovom članku.

Dužnosti upravnog odbora

Pojedinci koji su izabrani da budu u upravnom odboru korporacije imaju ukupnu odgovornost za aktivnosti korporacije.

Odbor korporacije nije odgovoran za svakodnevno donošenje odluka; dnevne odluke donose rukovoditelji i menadžeri korporacije. Poslovni časnici su ljudi koji upravljaju odjelima, a ti rukovoditelji su odgovorni za vođenje poslovanja.

Razmislite na ovaj način: Upravni odbor djeluje poput pilota zrakoplova na razini od 30.000 stopa, nadgledajući sve, gledajući veliku sliku i mijenjajući tijek kada je to potrebno. Rukovoditelji rade na razini 1000 stopa, a zaposlenici su na terenu.

Kako Upravni odbor radi s dioničarima

Odbor djeluje u ime dioničara da donese sveukupne odluke i osigurava nadzor. Odbor ima fiducijarnu dužnost u odnosu na dioničare; to jest, odbor ima financijske i druge odgovornosti za održavanje učinkovite korporacije tako da dioničari ne gube novac.

Upravni odbor i korporativni pravilnici

Odbor korporacije ima veliku moć i veliku odgovornost. Posebne dužnosti upravnog odbora i pojedinih članova odbora, odbora i službenika određeni su korporativnim aktima.

Podzakonskim aktima utvrđuju se posebne dužnosti upravnog odbora i utvrđuju pravila postupanja za upravni odbor.

Iako ovo zvuči samo proceduralno, operacije odbora ključne su za poslovanje korporacije. Na primjer, odbor može glasati o preseljenju na novu lokaciju ili promjenu glavnih proizvoda ili usluga.

Primarni dužnosti korporativnog odbora direktora

Ovdje su primarne dužnosti korporativnog odbora:

Odgovornost korporativnih odbora direktora

Koje odgovornosti članovi uprave korporativnih odbora imaju na svojim pozicijama? Ne onoliko koliko biste mogli očekivati. Članovi korporativnog odbora imaju veliku širinu u okviru svojih dužnosti kao članovi korporativnog odbora. Članovi odbora moraju biti slobodni djelovati u interesu dioničara kako bi vodili korporaciju na najbolji način koji smatraju prikladnima i poduzeti odgovarajuće rizike kako bi pomogli tvrtki da raste.

Mnoge korporacije uključuju policijsku i policijsku odgovornost u svojim osigurateljskim paketima, ali imajte na umu da ovo osiguranje ne pokriva određene tužbe protiv članova uprave.

Gregory Boop, stručnjak za poslovno osiguranje, govori o odgovornosti članova korporativnog odbora :

Ravnatelji i časnici mogu biti tuženi pojedinačno zbog djela ili pogrešaka koje izvršavaju tijekom korištenja korporacije. Ovi pojedinci mogu biti osobno odgovorni za takve radnje. Ako je ravnatelj službenika odgovoran za nepravedni čin, njegova osobna imovina može se upotrijebiti za plaćanje štete tužitelju.

Povratak na pregled upravnog odbora