Kako pripremiti bilancu

Najvažnija financijska izvješća za svako poslovanje

Jedan od važnih elemenata analize financijskih izvješća jest bilanca. Bilanca prikazuje vašu imovinu ili ono što posjedujete, svoje obveze ili ono što dugujete i vlasnički kapital koji je vaš i ulaganje vaših partnera u malu tvrtku .

Prva stvar koju morate podići da biste ubrzali su financijski izvještaji koje vi ili vaš financijski stručnjak će generirati za Vaše poslovanje.

Ovi financijski izvještaji pomoći će vam odrediti financijski položaj vašeg poduzeća u određenom vremenskom razdoblju i vremenskom razdoblju, kao i vašu gotovinsku poziciju u bilo kojem trenutku. Mnoge male tvrtke ne uspiju jer vlasnik gubi čvrsto držanje financijskog položaja tvrtke. Ako razumijete financijska izvješća, to se neće dogoditi s vama.

U nastavku je vodič za izradu bilance.

Imovina

Obveze i kapital

Obveze su dug koji vaša tvrtka duguje svojim vjerovnicima.

Primjer bilance stanja

Bilanca tvrtke XYZ
31. prosinca2009
Imovina
1.Cash 40.000 dolara
2.Akt 200000
3.Inventory 180.000
4.Finizirana imovina 400.000
5. Ukupna imovina 820000
Obveze i kapital
6. Obveze po akti 180.000 dolara
7.LT bankovni krediti 240.000
8. Osiguratelj kapitala 400.000
9.Total Liab & Equity

820,00