Saznajte više o percipiranom riziku i kako ga nadvladati

Percipirani rizik je neizvjesnost potrošača pri kupnji predmeta, uglavnom onih koji su posebno skupe, na primjer, automobila, kuća i računala. Svaki put kada potrošač razmišlja o kupnji proizvoda, ima određene sumnje u vezi s proizvodom, osobito ako je predmetni proizvod visoko cijenom.

Razumijevanje različitih vrsta percipiranog rizika

Kako se percipira rizik

Razlozi iza percipiranog rizika i kako ih se suprotstaviti

Dnevni primjeri upotrebe marketinga za prevladavanje percipiranog rizika

U marketinškim porukama često ćete vidjeti percipirani rizik.

Na primjer, razmislite o sljedećem porukom koji je namijenjen da pomogne potrošaču da nadvlada percipirani rizik.

Naš posao kao marketingu je gledati na percipirani rizik koji potrošači imaju kada je riječ o našim proizvodima i / ili uslugama i adresirati ih u našoj poruci. Postoji li opasnost da se danas možete početi baviti?