Što je konkurentsko usmjereno određivanje cijena?

Ova metoda određivanja cijena donekle je diktirana cijenama konkurenata

Tržišno orijentirano određivanje cijena, također poznato kao tržišno orijentirano određivanje cijena, uključuje podnošenje cijena na konkurenciju, a ne uzimajući u obzir potražnju potrošača i vlastite troškove. Ova metoda također uzima u obzir ciljno tržište i zahtijeva analizu i istraživanje tog ciljnog tržišta. Kao i kod većine poslovnih strategija , ima svoje prednosti i nedostatke.

Kako funkcionira tržišno orijentirana cijena

Tvrtka može odlučiti želi li prodati vlastiti proizvod po nižoj cijeni od konkurencije ili više od te cijene.

Odluka ovisi o tome što pokušava postići temeljem svojih cijena na tuđe. Ako se tvrtka pokušava pojaviti na višoj razini ili nudi bolju kvalitetu od svojih konkurenata, možda će htjeti cijenu vlastitog proizvoda malo veći. No, ako to ne mora nužno rezultirati povećanom prodajom i ako tvrtka želi da njezin vlastiti proizvod bude pristupačniji, može odabrati da će cijenu svojeg proizvoda smanjiti.

Prednosti i nedostaci tržišno orijentiranih cijena

Ova metoda određivanja cijene može spriječiti konkurenciju cijena, što bi inače moglo oštetiti posao. Postavljanje cijene na temelju konkurencije također može omogućiti tvrtki da izbjegne gubitak tržišnog udjela svojim konkurentom. No, to bi također moglo značiti da su druge taktike nužne ako bi posao dosegao korisnike jer cijena možda neće biti dovoljno poticaj ako je jednaka u obje lokacije. Cijena također može jedva pokriti troškove proizvodnje , ili čak ni pokriti troškove proizvodnje, čineći profit previsokim ili čak nepostojećim.

Još jedna pogreška koja se može dogoditi temeljem cijena utemeljena na konkurenciji je činjenica da se utemeljitelji cijena mogu postati previše pasivni. Oni bi mogli izgubiti iz vida svoje odgovornosti za postavljanje cijena. Pridržavanje previše vezanih uz cijene na temelju onoga što natjecatelj naplaćuje može gnjaviti utemeljitelje cijena u lažni osjećaj sigurnosti pa ih ne shvaćaju kad se cijene trebaju mijenjati.

Primjer konkurencije usmjeren na tržišno natjecanje

Ako popularna prodavaonica lanca prodaje predmet za 3,99 USD, novija trgovina koja je u blizini može cijenu iste ili sličnog proizvoda po istoj cijeni kako bi obuhvatila udio na tržištu. No, to bi značilo da sama cijena nije poticaj potrošačima, pa će trgovina morati pronaći druge načine kako doći do korisnika. To općenito uzrokuje troškove, rezanje u dno crta.

No, ako nova trgovina odluči da cijene svoj proizvod nižu od one u velikom dućanu, nova prodavaonica može privući više kupaca na temelju svojih cijena. To je osobito vrijedno ako je većina svojih proizvoda jeftinija od onih u velikom dućanu i kupci to znaju.

Donja linija

Cijena je važan aspekt poslovnog marketinga, a promjena cijene može dramatično utjecati na taktike marketinga potrebne za uspjeh. Kada prepoznate marketinšku kombinaciju, cijene konkurenata faktoriziraju način na koji vaša tvrtka odluči cijenu svojih proizvoda, bez obzira upotrebljavate li određivanje cijena na temelju konkurencije ili neku drugu metodu.